Localitati Braila
Braila
Cautari Frecvente
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z
City break

Informatii Braila

Informaţii generale

Aşezare
În partea sud-estică a României, în nord-estul Câmpiei Române, pe cursul inferior al Dunării.

Vecini
La nord: Judeţul Galaţi, la nord-vest: Judeţul Vrancea, la vest: Judeţul Buzău, la sud: Judeţul Ialomiţa, la est: Judeţele Tulcea şi Constanţa.

Suprafaţă
4.766 km2 (respectiv 2% din teritoriul ţării).

Populaţie
392.000 locuitori.

Oraşe
Brăila, reşedinţă de judeţ, cu 236.000 locuitori, mare port la Dunăre, fost oraş „pitoresc oriental”, azi modern, cu o viaţă culturală şi artistică bogată, ce a dăruit literaturii pe Panait Istrati, N. D. Cocea, Mihail Sebastian. Alte oraşe: Făurei, Ianca, Îsurăţei.

Relieful
Are aspectul unui şes, fiind reprezentat în părţi egale printr-o câmpie de tip Bărăgan şi luncile Dunării, Siretului (în nord), Buzăului şi Călmăţuiului, cu altitudini ce nu depăşesc 50 m.

Clima
Este temperat-continentală, moderată, caracterizată prin omogenitate, ca urmare a uniformităţii reliefului de câmpie, cu ierni friguroase (viscole puternice) în vest, şi veri călduroase şi secetoase (cu temperatură maximă absolută înregistrată pe ţară - 44,50C) în est, cu vânturi dominante din nord, nordest.

Cursurile de apă
Au direcţia nord-vest, sud-est şi sunt formate din Prut la est şi Siret la vest, Buzău, Călmăţui şi Dunărea, care a dat naştere între braţele sale Insulei Mari a Brăilei.

Obiective turistice

Dunărea, acest mirific drum de apă european, după ce străbate peste 2.500 km, parcă simţindu-şi stârşitul, se desparte în două braţe, Măcin (Dunărea Veche) şi Cremenea (Dunărea), sperând ca măcar unul dintre ele să nu întâlnească marea. Istoricul şi geograful grec Herodot scria în sec. V î.Hr.: „Între fluviile care au renume şi care sunt navigabile când vii de la mare, este şi Istrul.” Pe cursul brăilean al acestui renumit fluviu se organizează în prezent croaziere pitoreşti.

Lacuri
Dintre lacurile naturale, multe de interes balnear amintim: Sărat, Câineni, Movila Miresii, Plopu, Ianca, Secu.

Rezervaţii şi monumente ale naturii
Pădurea Viişoara, rezervaţie forestieră de 1.700 ha (pe şoseaua Brăila - Slobozia până la Însurăţei şi apoi 25 km sud-est pe un drum nemodernizat, spre comuna Spiru Haret), ce cuprinde exemplare de stejar brumăriu dezvoltate aici, în plină stepă, datorită condiţiilor climaterice optime. Insula mică a Brăilei, rezervaţie complexă (5.336 ha unde, sunt întâlnite multe specii rare şi unde cuibăresc numeroase păsări.

Staţiuni
Lacu Sărat, staţiune balneoclimaterică permanentă (25 m altitudine) în nord-estul Câmpiei Bărăganului (la 5 km de Brăila), înconjurată de pădure, care atenuează climatul de stepă şi funcţionează încă din prima jumătate a sec. XIX. Fundul lacului est acoperit de un nămol terapeutic cu grad foarte ridicat de mineralizare, considerat unul din cele mai valoroase nămoluri sapropelice din România. Dintre numeroasele instalaţii de tratament amintim: instalaţii pentru băi şi împachetări calde cu nămol, instalaţii de electro şi hidroterapie, instalaţii de aerosoli, cultură fizică medicală, amenajări pentru băi reci cu nămol. Un sejur plăcut şi reconfortant este asigurat de această staţiune, amplasată „... în parcul vechi ce se întinde până departe cu înguste cărări şi desişuri pe care nopţile de vară le vor fi umplând de o fermecătoare taină” (N. Iorga). Căile de acces sunt: feroviare - gările Lacul Sărat sau Brăila pe linia Bucureşti - Făurei - Galaţi, rutiere - DN 2 de la Buzău sau de la Galaţi, DN 21 de la Slobozia, DN 22 de la Râmnicu Sărat. O linie de tramvai face legătura între Lacul Sărat şi Brăila. Câinele Băi, staţiune balneoclimaterică sezonieră de interes local, (la 41 km de Râmnicu Sărat).

Edificii culturale
Biserica grecească din Brăila (1863 - 1872), cu vitralii valoroase şi fresce realizate de Gheorghe Tăttărescu. Biserica „Sfinţii Mihail şi Gavril” din Brăila, fostă moschee (sec. XVII), transformată în 1831 în biserică ortodoxă. Construcţia, păstrează elemente orientale fiind una din puţinele biserici din România care nu are turlă.

Monumente şi statui
Statuia Ecaterinei Teodoroiu din Brăila, în memoria eroinei care s-a jertfit pentru apărarea patriei, în luptele de la Mărăşeşti din primul război mondial (septembrie 1917). Orologiul din Brăila (1909), pe soclul său este marcată o corabie cu pânze-simbol al portului de pescari. Portul Brăila, cu vechi silozuri (1888 - 1889) ridicate după planurile inginerului român Anghel Saligny şi la care s-au folosit, pentru prima oară în lume, prefabricate de beton armat.


Cauta in Braila
Bilete avion  • Bilete low cost
Atractii si zone de interes
Banci
BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.
RAIFFEISEN BANK S.A.
BANCA ROMANEASCA S.A.
C.E.C.-AGENTIA FAUREI
Banca Comerciala Romana
C.E.C.-AGENTIA IANCA
C.E.C.-AGENTIA INSURATEI
Biblioteci
BIBLIOTECA ORASENEASCA IANCA
BIBLIOTECA ORASENEASCA INSURATEI
Hoteluri
Hotel Cocosul de Aur
Hotel Delta
Hotel Pescarus
Hotel Tineretulu Braila
Hotel Traian Braila
Spitale
Spitalul Judeţean de Urgenţă
Spitalul Orăşenesc Făurei
Lista strazi
cde
fgh
ijk
lmn
opq
rst
uvw
Telefoane utile
Serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor
Inspectoratul Judetean De Politie Braila Post Politie Piata Halelor
POLITIA IANCA
MCR PROD S.R.L.
OFICIUL POSTAL IANCA
POLITIA INSURATEI
OFICIUL POSTAL INSURATEI

Ghid
Informaţii generale

Aşezare
În partea sud-estică a României, în nord-estul Câmpiei Române, pe cursul inferior al Dunării.

Vecini
La nord: Judeţul Galaţi, la nord-vest: Judeţul Vrancea, la vest: Judeţul Buzău, la sud: Judeţul Ialomiţa, la est: Judeţele Tulcea şi Constanţa.

Suprafaţă
4.766 km2 (respectiv 2% din teritoriul ţării).

Populaţie
392.000 locuitori.

Oraşe
Brăila, reşedinţă de judeţ, cu 236.000 locuitori, mare port la Dunăre, fost oraş „pitoresc oriental”, azi modern, cu o viaţă culturală şi artistică bogată, ce a dăruit literaturii pe Panait Istrat.. citeste mai mult